Thursday, September 29, 2011

Tác nghiệp ở Cầu thủ tí hon


Là một chương trình truyền hình thực tế mua bản quyền của Hàn Quốc, “Cầu thủ tí hon” đòi hỏi những người làm chương trình luôn phải có những sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng nhất.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment