Friday, September 30, 2011

Mạc Văn Úy hồi hộp trước giờ "lên kiệu"


Mạc Văn Úy tổ chức đám cưới tại Italia nhưng vẫn theo phong cách truyền thống.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment