Friday, September 30, 2011

Hà Nhuận Đông dùng miệng "đút" Trương Quân Ninh ăn ớt


Ngoài ra là thông tin về bộ ba vàng Lương Triều Vỹ, Châu Tấn và Dương Mịch sẽ cùng xuất hiện trong phim mới về đề tài gián điệp chiến tranh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment