Thursday, September 29, 2011

Cựu ngôi sao hài CBS trong vụ kiện với Warner Brosz


(Tamnhin.net) - Theo Tân Hoa Xã, ngày 26 tháng 9 tại LOS ANGELES – Cựu ngôi sao, Charlie Sheen, thuộc Công ty truyền thông CBS "Hai và một nửa đàn ông", có thể sẽ được trả 25 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện với Hãng truyền hình Warner Bros và Giám đốc sản xuất chương trình Chuck Lorre.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment