Thursday, September 29, 2011

Trương Bá Chi: Cớ sao tôi lại phải buồn?


Chia tay không còn là vết đau. Biết nhìn cuộc sống một cách tích cực để trân trọng hơn mọi thứ là điều quý giá mà Trương Bá chi đã học được.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment