Thursday, September 29, 2011

Bằng chứng Ashton Kutcher "cắm sừng" Demi Moore


(Lang sao) - Nhiều nguồn tin cho hay Ashton Kutcher đã "cắm sừng" Demi Moore từ 3 tháng trước đây.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment