Thursday, September 29, 2011

"Mổ xẻ" 2 tác phẩm cung đình vượt thời gian đang được yêu thích


Hai tác phẩm, dù có cùng một đề tài nhưng cách thể hiện thì hoàn toàn khác xa nhau.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment