Friday, September 30, 2011

Tối nay xem gì - 1/10


Có đến ba sự lựa chọn 'đáng giá' trong buổi tối hôm nay và nhiệm vụ lựa chọn của bạn cũng vô cùng khó khăn giữa 'Harry Potter And The Half-blood Prince', 'Gone In Sixty Seconds' và 'The Karate Kid'.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment