Thursday, September 29, 2011

Những nỗi sợ "dở hơi" của sao Hoa ngữ


Bạn có biết Trương Học Hữu rất sợ đóng cảnh nóng, Tạ Đình Phong sợ gội đầu hay Châu Kiệt Luân ghét mặc đồ lót...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment