Thursday, September 29, 2011

Phương Thanh thỏa ước nguyện hóa gái điếm


(Phim) - Gia đình lo lắng sợ cô đánh mất hình tượng ca sỹ, nhưng "chị Chanh" vẫn... tưng tửng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment