Thursday, September 29, 2011

Diễn viên thần tượng xứ Hàn nào bị... "dìm hàng" nhất?


Toàn người tài năng nhưng tất cả đều bị "vùi hoa dập liễu"!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment