Thursday, September 29, 2011

Tặng vé phim 'Thanh Xà - Bạch Xà' tại TP.HCM


Chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự các tấm ảnh, khán giả mê thể loại phim liêu trai sẽ có cơ hội nhận được vé xem bộ phim có sự tham gia của Lý Liên Kiệt, Huỳnh Thánh Ý, Thái Trác Nghiên, Lâm Phong...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment