Thursday, September 29, 2011

Người làm phim hãy nên biết "sợ" điện ảnh- Nhân xem bộ phim "Bi, đừng sợ" (Kỳ II)


(Phunutoday) - Có thể nói: hầu hết những ý kiến đánh giá, khen chê tràn ngập công luận kể từ lúc phim ra đời tới nay- thậm chí kể cả những ý kiến có động cơ tô vẽ quảng cáo hoặc có động cơ trù ghét đố kị, xét cho cùng, đều chứa đựng hạt nhân sự thật. Thế nhưng, đâu mới là chân lý cuối cùng? Cần nhận định thế nào cho thật khách quan về tác phẩm này?

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment