Friday, September 30, 2011

Hollywood: Cũ người mới ta


Những sáng tạo mới không đủ nền tảng đảm bảo doanh thu, Hollywood đã khiến khán giả phải thưởng thức những tác phẩm “nhai lại” hay phần tiếp theo của những phim ăn khách của thế kỷ trước.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment