Thursday, September 29, 2011

The Change-up - Đổi vai


(TT&VH) - Dave Lockwood (Jason Bateman) là một luật sư thành đạt, có một gia đình đầm ấm đáng mơ ước. Mitch Planco (Ryan Reynolds) là một diễn viên phim khiêu dâm sống tự do, không có tương lai.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment