Wednesday, September 28, 2011

Đang GLTT với BTV Hoàng Linh & Thu Trang


Hai BTV, MC Hoàng Linh và Thu Trang của các chương trình Trò chơi truyền hình trên kênh VTV3 của Đài THVN đang tham gia Giao lưu trực tuyến với độc giả của vtv.vn.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment