Wednesday, September 28, 2011

Đại gia đình trên một chiếc motor


5 thành viên trong một gia đình cùng cố ngồi trên một chiếc xe gắn máy và đứa con trai nhỏ phải cố bám vào eo mẹ với nửa phần thân chơi vơi.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment