Tuesday, September 20, 2011

Chấp thuận đơn từ chức của Cục trưởng và Cục phó Cục Điện ảnh


Sau khi nhận được đơn xin từ chức của Cục trưởng và Cục phó Cục Điện ảnh là ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh, Bộ VH-TT-DL đã lập đoàn thanh tra làm việc với Cục Điện ảnh về vụ thất thoát tiền và trách nhiệm của các cá nhân liên quan từ ngày 12.9.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment