Wednesday, September 21, 2011

Cheryl hẹn hò hạ sĩ trẻ sau chuyến đi Afghanistan


“Tôi dường như đã rung động trước những lời tán tỉnh rất duyên trên thao trường của một hạ sĩ trẻ. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy vào cuối tuần này để xem có chuyện gì xảy ra nữa không", Cheryl thú nhận.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment