Tuesday, September 27, 2011

Kim Bum tung tăng trên phố cùng bạn diễn... nam


Và nhân vật "may mắn" đó là anh chàng Jung Woo Sung.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment