Sunday, September 25, 2011

Lê Diệu Tường kêu gọi TVB tăng lương


TVB lại gặp nguy cơ thất thoát nhân lực khi hàng loạt biên kịch, giám chế phim đưa đơn từ chức vì lương thấp.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment