Monday, September 26, 2011

Netflix sẽ cung cấp phim hoạt hình của DreamWorks


Nhà sản xuất phim DreamWorks và hãng cung cấp dịch vụ phim trực tuyến theo yêu cầu Netflix vừa ký kết một hợp đồng hợp tác.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment