Tuesday, September 27, 2011

Phim tài liệu "Huyền thoại tàu không số"


Mỗi chuyến đi của những con tàu không số là một cuộc đấu trí căng thẳng, khốc liệt với kẻ thù, với thiên nhiên, với những khó khăn, thử thách...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment