Monday, September 26, 2011

YxineFF chiếu phim trực tuyến


TT - Sau bốn tháng để các nhà làm phim gửi phim dự thi, tiệc phim ngắn trực tuyến YxineFF sẽ chính thức chiếu phim trực tuyến tại địa chỉ www.yxineff.com từ ngày 30-9.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment