Monday, September 26, 2011

Chờ 3 phim “bom tấn” về chiến tranh


(Dân Việt) - Không hẹn mà gặp, cuối năm nay sẽ có 3 bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng hoàn thành là “Mùi cỏ cháy”, “Đường Hồ Chí Minh trên biển” và “Huyền thoại 1C”.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment