Monday, September 26, 2011

Mẹ Nguyễn Đình Tình nghẹn lời kể về con


(GDVN) - Đau đớn vì đứa con bị tuyên án 10 năm tù, người mẹ tần tảo của Nguyễn Đình Tình lại phải trải qua nỗi đau đớn khi họ hàng làng xóm lên án.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment