Tuesday, September 27, 2011

Chồng Trương Ngọc Ánh "úp mở" cảnh nóng với Ngô Thanh Vân


(GDVN) - Đề cập đến “cảnh nóng” trong phim mới, Trần Bảo Sơn úp mở: “Cũng có đấy! Nhưng nóng thế nào thì nên hỏi đạo diễn và nhà sản xuất”.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment