Tuesday, September 27, 2011

Xuân Hương: Oái oăm, tôi cười nhiều và cũng khóc nhiều nhất


(GDVN) - "Tôi nghĩ: Trong cuộc đời, ai cười nhiều nhất cũng là người khóc nhiều nhất. Nghe có vẻ nghịch lý", Xuân Hương chia sẻ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment