Sunday, September 25, 2011

TFS làm phim về bà mẹ VN anh hùng


TT - Đoàn phim Chân dung những bà mẹ VN anh hùng của TFS đã lên đường đến các tỉnh phía Bắc để thực hiện dự án phim tài liệu có số tập lớn nhất từ trước đến nay về các bà mẹ VN anh hùng: 100 tập.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment