Monday, September 26, 2011

Một thời sao xấu xí với hàm răng "nhấp nhô"


Tất nhiên hiện nay nhờ công nghệ thẩm mỹ, tất cả các ngôi sao đều sở hữu bộ răng đều tăm tắp, nhưng trước đó mọi việc lại hoàn toàn khác...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment